Bouwgroep Het Hooghout

Bouwgroep Het Hooghout bemachtigde in 2016 een optie op bouwkavel 20C in Buiksloterham (Amsterdam-Noord) met het plan voor een woontoren aan de Boterbloemstraat met zo’n 20-24 appartementen en een lager gebouw aan de Ridderspoorweg met zowel werk- als woonfuncties. Vanwege de eisen van de gemeente is in het plan ook een parkeergarage opgenomen met 24 autoplekken en ruimte voor (brom)fietsen.
In februari 2017 leggen we ons definitief ontwerp aan de gemeente voor en daarna werken we verder aan de voorbereiding van de start van de bouw in de eerste helft van 2018.

WIE ZIJN WIJ?
De bouwgroep heeft 20 leden flink variërend in leeftijd, van starters op de woningmarkt tot leden die in dit project hun “een na laatste woning” gaan betrekken, zoals een van hen het omschreef. Ook is er een b.v. lid die het deel aan de Ridderspoorweg gaat exploiteren.
Er zijn relatief veel leden met kennis van bouwen en projectontwikkeling, maar het plan geeft ook andere leden ruim kansen hun talenten in te zetten bij organisatie, financiën, juridische zaken of communicatie.

SAMEN DUURZAAM
Samen met je toekomstige buren vormgeven aan je eigen woning en je directe woonomgeving is een intensief, leerzaam en boeiend proces. De leden van Het Hooghout delen de drive om dat ook nog zo duurzaam mogelijk te doen. Dus natuurlijk komen er zonnepanelen en groen op de daken, wordt er gewerkt met hernieuwbare materialen, waaronder veel hout, en zoeken we naar betaalbare manieren om zuinig te zijn met energie, water en CO2-uitstoot. Onze architecten hebben gezorgd voor een aantrekkelijk en adaptief dus toekomstbestendig ontwerp.

Dat alles is in lijn met de eisen die de gemeente stelt aan bouwers in Buiksloterham, maar eigenlijk willen we verder gaan dan dat. Samen met buurkavels proberen we of de verplichte aansluiting op de stadsverwarming kunnen inruilen voor een gezamenlijk te gebruiken open warmtekoude bron, wat veel schoner en zuiniger is. Ook willen we veel groen om en aan het gebouw; voor het oog, maar ook om vogels, insecten en vleermuizen een plek te bieden en een buffer te maken voor regenwater.

Het Ontwerp

Na een zorgvuldige selectieprocedure  koos de bouwgroep ANA architecten om het gebouw vorm te geven. De bouwgroepsleden konden tijdens het ontwerpproces in verschillende workshops input leveren. Alle beelden van het gebouw zijn gemaakt door en eigendom van ANA architecten.

Locatie

Buiksloterham ligt aan de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam en tussen Overhoeks en de NDSM-werf. Het is een oud industrieterrein dat wordt omgevormd tot een duurzaam woon- en werkgebied met veel ruimte voor creatieve en nieuwe ondernemingen.
In 2009 is het bestemmingsplan van Buiksloterham vastgesteld en in 2010 kwamen de eerste zelfbouwkavels op de markt. In maart 2015 is een Duurzaamheidsmanifest getekend door ruim 20 organisaties waaronder de gemeente. Daarmee legden ze hun ambitie vast om van Buiksloterham een voorbeeld te maken van circulaire gebiedsontwikkeling. De ontwikkeling van Buiksloterham is naar verwachting in 2030 voltooid.

Meer weten over Buiksloterham en de ontwikkelingen daar?
Ga naar de site van de gemeente Amsterdam of de site die een platform is voor alle initiatieven om van Buiksloterham niet alleen een duurzame maar ook een bruisende buurt te maken.

Update’s

Pannenbier!!

15 juli 2020

Het uitzicht van de bovenste verdieping

2 juli 2020

De nieuwe planning van de bouwgroep

26 juni 2020

De vloer van de 7e verdieping zit er op

22 juni 2020

De eerste gevelbekleding

26 mei 2020

De binnen(tuin)

5 mei 2020

Riddersproorweg

5 april 2020

De eerste muren van de Ridderspoorweg

2 februari 2020

Eerste palen

18 juli 2019

Zomer borrel

1 juli 2019

Start Bouw

4 december 2018